Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Hizmetlerimiz hakında bilgi almak için müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Calidad

Somtaş, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, müşteri istek ve ihtiyaçlarını yerine getirecek şekilde Laminasyon, Sıcak Sistem Selefon Kaplama, Termal Selefon Kaplama, Kese Kağıdı ve Otomatik Selefon Makinaları tasarlamakta, en son teknolojik imkanları kullanarak, üretmekte ve zamanında teslim etmektedir.

Kalite Politikamız

Somtaş, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, müşteri istek ve ihtiyaçlarını yerine getirecek şekilde Laminasyon, Sıcak Sistem Selefon Kaplama, Termal Selefon Kaplama, Kese Kağıdı ve Otomatik Selefon Makinaları tasarlamakta, en son teknolojik imkanları kullanarak, üretmekte ve zamanında teslim etmektedir.

 • Ürünlerimizin kalitesini sürekli iyileştirmek.
 • Ürün maliyetini azaltmak ve zamanında sevkiyat yapmak.
 • Müşteri memnuniyetini arttırmak.
 • Tedarikçilerimizin performansını arttırmak için gelişmelerine katkıda bulunmak.
 • Çalışanlarımızın motivasyonunu ve eğitim seviyesini arttırmak.

İSG Politikamız

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin şartlarına uyulacağı ve etkinliğin sürekli iyileştirileceğini taahhüt ederek, her fonksiyon ve seviyede ölçülebilir şekilde oluşturulan İSG hedeflerinin gözden geçirilmesi için belirlenen aşağıdaki sistem politikası oluşturulmuştur:

 • Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için en uygun teknoloji ve yöntemleri uygulamak.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması için gerekli eğitim faaliyetleri düzenlemek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat ve Yönetmeliklerine uymak.
 • Güvenlik kurallarını uygulamak ve sürekli iyileştirmek.
 • Tüm riskleri değerlendirip koruyucu önlemler almak.

Çevre Politikamız

Çevreye saygılı bir kuruluş olarak, gelecek nesillerin emaneti olan çevreyi ve doğal kaynakları yeni nesillere temiz ve yaşanabilir bırakmanın hepimizin katılımı ile mümkün olacağını düşünmekteyiz. Bu bilinçle hareket eden Somtaş, “Doğal Çevrenin Korunması” amacıyla aşağıdakileri taahhüt etmektedir.

 • İşletmemizde üretimden kaynaklı çevreye zararlı etkileri(hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, kaynakların azalması, bitki, hayvan, insan sağlığına ve güvenliğine etki, vb…) minimize etmek, atıkların bertaraf edilmesini ve/veya yeniden kullanımını sağlamak.
 • Çevre ile ilgili olan tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uymak, gereklerini yapmak ve sürekliliğini sağlamak.
 • Çevre konusunda başarıya ulaşmak üzere tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak.
 • Çevre standartlarımızı yükseltmek amacıyla; ulusal/yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlamak.
 • Çevre Politikamızın herkese açık olması, Tüm çalışanlarımız bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışırlar.
 • Çalışanlarımız kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli faaliyetleri gerçekleştirmekle sorumludurlar.

Enerji Politikamız

Somtaş olarak ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerimizde, sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde aktif ve verimli enerji yönetimini uygulamayı ve bu doğrultuda çalışanlarımızı eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak, enerji ve su tüketimlerini, atık oluşumunu, su ve hava emisyonlarını en aza indirmeyi hedeflemekteyiz.

 • Enerji yönetimi hususunda gerekli yasal mevzuat şartlarına uymak.
 • Enerji performans sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • Çalışanların enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi ve kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli kaynakları sağlamak.
 • Gelişen teknolojileri izleyerek bu yolla enerji yönetim kalitesini arttırmak,
 • Alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmek.
 • Sistemimizi gözden geçirerek gerektiğinde güncellenmesini sağlamak.
WordPress Themes