Somtaşta Kariyer
Somtaşta Kariyer

Genel tavrımız, meslektaşlarımıza gelecekteki beklentilerini şekillendirirken görevlerinde başarılı olmalarına yardımcı olmak için verimliliği artırıcı fırsatlar sunmaktır. Şirketimiz, insan odaklı yönetim anlayışı ile çalışanlarımıza, kendilerini geliştirme düzeyleri, kişilikleri ve bir üst düzeye gelme kararlılıkları dikkate alınarak hem kurum içinde hem de kurum dışında eğitimler vererek kariyer planlarına yön vermektedir. İnsan kaynakları, ihtiyaçlarının karşılanmasında önceliği kurum içi kaynaklara verir. Kariyer yönetimine yönelik tarafsız ve fırsat eşitliği yaklaşımımızla, şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşırken, çalışan performansını ve motivasyonunu en üst seviyede tutmak ana hedefimizdir. Çalışan profilimiz yüksek insan kaynakları; değişime ve gelişime açık, işine bağlı, takım çalışmasına, takım ruhuna ve etik değerlere inanan, müşteri odaklı, sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek.

(pdf, doc, docx) - Max 5 MB